privacyverklaring

Privacyverklaring - Biobees

 

Bescherming van persoonsgegevens

 

Biobees hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe Biobees omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

 

Verwerkingpersoonsgegevens

 

De persoonsgegevens die je verstrekt, worden verwerkt door Biobees, Luc Pauwels, Kruisstraat 2B, 1740 Ternat. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of 'GDPR'). Biobees verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Biobees verstuurt soms interessante berichten en daarin is steeds de mogelijkheid voorzien om via uitschrijven dergelijk berichten niet meer te ontvangen in de toekomst.

 

Gebruik van contactformulieren

 

Je kan rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactformulieren die je terugvindt op onze Website. In het bijzonder kan je ons de volgende informatie verstrekken: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de informatie die je via het contactformulier hebt verstrekt uitsluitend voor het verwerken van je specifieke verzoek.

 

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

 

Je hebt het recht inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit te oefenen, stuur je een mail naar info@biobees.be.

 

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

 

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser. Alle gegevens over surfgedrag kunnen door Biobees herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. Biobees geeft deze gegevens niet door aan andere organisaties.

 

Wijzigingen

 

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Contact


Kruisstraat 2B

1740 Ternat

info@biobees.be

0497 61 33 76

Europees biologisch certificaat

© Copyright. Alle rechten voorbehouden

Volg ons